Chydenius och musiken

Kokkola-kvartetten spelar i konserten Chydenius & musiken 24.1.2020. Foto Ulla Nikula.

Musiken var den käraste konstformen för Chydenius. I början av 1770-talet bildade han en orkester av unga musikintresserade som höll konserter mot avgift i prästgårdens stora sal. Sådana allmänna konserter hölls i Finland förutom i Karleby endast i Åbo.

Chydenius notsamling som bevarats till våra dagar visar, att man i Karleby rätt så noggrant följde med utvecklingen i den kontinentala musiken. Församlingens kaplan Johan Snellman fungerade som representant för ett holländskt musikförlag – den första i sitt slag i Finland.

Det mest kända av de stycken som ingår i notbiblioteket är Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater; det är möjligt att de flickor, för vilka Chydenius sade sig ha hållit sångövningar, sjöng just detta stycke. Andra tonsättare var bl.a. tyskarna Franz Zavier Richter, Franz Anton Rosetti, Karl Friedrich Abel, samt italienarna Luigi Boccherini, Gaetano Pugnani och Antonio Sacchini.

1790 sålde Chydenius sitt notbibliotek till det nyss grundade musikaliska sällskapet i Åbo. En bland grundarna av sällskapet var Jakob Tengström som tidigare hade spelat i Chydenius orkester.

Läs mer:

Pertti Hyttinen: Musik från prästgården

Lauri Pulakka: Om Chydenius notsamling och dess kompositörer

Inspelningar

Mellersta Österbottens kammarorkester har spelat in musik ur Chydenius notsamling på två skivor:

ALBA ABCD 186
From the Music Collection of Anders Chydenius (2003)
Juha Kangas
Soloist Mikael Helasvuo, flute
The Kokkola Quartet

 

ALBA ABCD 449
The Anders Chydenius Collection (2020)
Mellersta Österbottens kammarorkester
Kokkola Quartet
Niamh McKenna, flöjt
Elina Mustonen, cembalo