Sagt om Chydenius: Bortglömd

 

Det fanns inget rum för liberala idéer under första hälften av 1800-talet, och man erinrade sig inte om Chydenius – åtminstone inte offentligt.

 

Anonym (troligen Peter Wieselgren)

CITAT UR ETT BIOGRAFISKT LEXIKON

Huruvida eller huru nära en annan Chydenius, Andreas, också författare till åtskilliga ekonomiska skrifter, var beslägtad med denne, är oss obekant.

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenska män. 3. bandet. Första häftet. Upsala 1837, s. 268.

 

Anders Chydenius föll i glömska ganska snart efter hans död. Det är således brodern Samuels livsgärning som det svenska biografiska verket från år 1837 beskriver, medan Anders bara nämns med dessa ord i slutet av artikeln. Det är troligen första gången som Chydenius omnämns i litteraturen efter sin död 1803.


Jonas Lagus (1798-1857)
kaplan i Ylivieska, väckelseledare

AVSNITT UR ETT BREV, 21.9.1837

Chydenius var bland sine landsmän en utmärkt man; men afståndet emellan honom och dem var så stort, att han på dem icke kunde verka allt det goda hvartill hans ovanliga anlag föranledde. Hans öfverlägsenhet tvang väl samtiden till beundran, men fatta och bedöma honom kunde den icke.

Brev till Johan Christoffer Askelöf 21.9.1837. Lagus, Jonas, Brev och skrifter; utgivna av Tor Krook, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 37, Helsingfors 1935, s. 36.

 

Jonas Lagus bedömning av Chydenius ingår i brevet som Lagus skickade till den kända publicisten Johan Christoffer Askelöf.. Askelöf hade bett Lagus skicka Chydenius brev och skrifter. Lagus hade dock hittat bara en skrift, Herdakväde, som han bifogade till brevet. Enligt Lagus hade Chydenius skrifter inte bevarats eftersom de inte uppskattades, och i citaten säger han att orsaken till detta var Chydenius överlägsenhet jämfört med sina samtida.