Sanottua Chydeniuksesta: Unohdus

 

Vapaamielisille aatteille ei ollut tilaa 1800-luvun alkupuolella, eikä Chydeniusta juuri muisteltu.

Tuntematon (luultavasti Peter Wieselgren)

LAINAUS HAKUTEOKSESTA

Kuinka eräs toinen Chydenius, Andreas, joka on myös kirjoittanut lukuisia kirjoituksia taloudesta, oli sukua hänelle, ei ole meidän tiedossamme.

Suom. Pertti Hyttinen

 

Huruvida eller huru nära en annan Chydenius, Andreas, också författare till åtskilliga ekonomiska skrifter, var beslägtad med denne, är oss obekant.

Biografiskt lexikon öfver namnkunnige svenska män. 3. bandet. Första häftet. Upsala 1837, s. 268.

 

Anders Chydenius vaipui varsin pian kuolemansa jälkeen unohduksiin. Niinpä ruotsalainen elämäkerrallinen hakuteos esittelee vuonna 1837 hänen veljensä Samuelin elämäntyön, mutta Andersista on vain tämä maininta Samuelia käsittelevän artikkelin lopussa. Kyseessä on ilmeisesti ensimmäinen maininta Anders Chydeniuksesta kirjallisuudessa hänen kuolemansa jälkeen 1803.


Jonas Lagus (1798-1857)
Ylivieskan kappalainen, herännäisjohtaja

OTE KIRJEESTÄ, 21.9.1837

Chydenius oli maanmiestensä joukossa merkittävä mies; mutta etäisyys hänen ja heidän välillään oli niin suuri, että hän ei kyennyt tuottamaan heille kaikkea sitä hyvää mihin hänen poikkeukselliset taipumuksensa olisivat antaneet aihetta. Hänen ylivoimaisuutensa pakotti aikalaiset kyllä ihailemaan, mutta ymmärtämään tai arvioimaan häntä he eivät kyenneet.

Suom. Pertti Hyttinen

 

Chydenius var bland sine landsmän en utmärkt man; men afståndet emellan honom och dem var så stort, att han på dem icke kunde verka allt det goda hvartill hans ovanliga anlag föranledde. Hans öfverlägsenhet tvang väl samtiden till beundran, men fatta och bedöma honom kunde den icke.

Kirje Johan Christoffer Askelöfille 21.9.1837. Lagus, Jonas, Brev och skrifter; utgivna av Tor Krook, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 37, Helsingfors 1935, s. 36.

 

Jonas Laguksen arvio sisältyy Johan Christoffer Askelöfille lähetetty kirjeeseen: Askelöf, joka oli tunnettu lehdenjulkaisija, oli pyytänyt Lagusta lähettämään hänelle Chydeniuksen kirjeitä ja kirjoituksia. Lagus oli löytänyt kuitenkin vain yhden kirjoituksen, Paimenlaulun, jonka hän lähetti kirjeen mukana. Chydeniuksen kirjoituksia ei ollut säilynyt, koska niitä ei arvostettu, ja lainatussa kohdassa hän esittää syyksi sen, että Chydenius oli ylivoimainen aikalaisiinsa nähden.