Chydenius och musiken

Musiken var den käraste konstformen för Chydenius. I början av 1770-talet bildade han en orkester av unga musikintresserade som höll konserter mot avgift i prästgårdens stora sal. Sådana allmänna konserter hölls i Finland förutom i Karleby endast i Åbo.

Chydenius notsamling som bevarats till våra dagar visar, att man i Karleby rätt så noggrant följde med utvecklingen i den kontinentala musiken. Församlingens kaplan Johan Snellman fungerade som representant för ett holländskt musikförlag – den första i sitt slag i Finland.

Det mest kända av de stycken som ingår i notbiblioteket är Giovanni Battista Pergolesis Stabat Mater; det är möjligt att de flickor, för vilka Chydenius sade sig ha hållit sångövningar, sjöng just detta stycke. Andra tonsättare var bl.a. tyskarna Franz Zavier Richter, Franz Anton Rosetti, Karl Friedrich Abel, samt italienarna Luigi Boccherini, Gaetano Pugnani och Antonio Sacchini.

1790 sålde Chydenius sitt notbibliotek till det nyss grundade musikaliska sällskapet i Åbo. En bland grundarna av sällskapet var Jakob Tengström som tidigare hade spelat i Chydenius orkester.