Video: eftertankar om Anders Chydenius Samlade skrifter

Post scriptum – eftertankar om Anders Chydenius Samlade skrifter

Fredagen den 1 september kl. 9–16 i Svenska litteratursällskapets auditorium, Riddaregatan 5, i Helsingfors.

 

Eftermiddagen kl 13–16

Öppning            Gustav Björkstrand

Inledning          Marie-Christine Skuncke
Att forska om Chydenius före och efter Samlade Skrifter

Kortare inlägg

Patrik Winton
Chydenius och 1700-talets finansiella revolution

Lars Magnusson
Chydenius som moralfilosof

Bo Lindberg
Kristen upplysning?

Gustav Björkstrand
Dags att omvärdera Anders Chydenius?

Maren Jonasson
Chydenius, Mabbot och konsten att (inte) ge upp

Diskussion

Seminariet arrangerades av

Karleby universitetscenter
Svenska litteratursällskapet
Anders Chydenius-stiftelse
Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf.