Valikoima suomeksi

 

Katso myös Anders Chydeniuksen kootut teokset, joka sisältää johdatuksen Chydeniuksen elämäntyöhön sekä asiantuntijoiden kommentteja hänen kirjoituksiinsa.

 

Anhava, Tuomas, ”Chydenius ja hänen jälkimaailmansa”, Parnasso 4/1978, s. 230–235.

Alanen, Aulis J., ”Pohjanlahden vapaasta purjehduksesta 1766–1808”, Historiallinen Arkisto 53, 1950, s. 5–140.

Kallio, Topi, Palvelijapolitiikasta Suomessa 18. vuosisadalla, [Taloustieteellisiä tutkimuksia 11], [Helsinki: Kansantaloudellinen yhdistys] 1913.

Knif, Henrik, ”Anders Chydenius”, Rainer Knapas & Nils-Erik Forsgård (toim.), Suomen kulttuurihistoria 2, Helsinki: Tammi 2002.

Käkönen, Jyrki, ”Anders Chydenius ja 1700-luvun suomalainen valtio-opillinen ajattelu”, Nousiainen, Jaakko ja Anckar, Dag (toim.), Valtio ja yhteiskunta. Tutkielmia suomalaisen valtiollisen ajattelun ja valtio-opin historiasta. Juva: WSOY 1983.

Manninen, Juha, ”Anders Chydenius ja maailman ensimmäisen tietämisen vapauden lain synty”, Historiallinen Aikakauskirja 104, 2006:4, s. 470–484.

Manninen Juha, ”Avoin yhteiskunta – valistusajattelija Anders Chydeniuksen ajankohtainen perintö”, Hyttinen, Pertti (toim.), Yhteinen vapaus. Anders Chydeniuksen ajatukset nykyajassa, Anders Chydenius ‑säätiön julkaisuja 1, Kokkola 2005 (lataa Anders Chydenius -säätiön sivuilta).

Manninen, Juha ja Patoluoto, Ilkka (toim.), Hyöty, sivistys, kansakunta. Suomalaista aatehistoriaa. Kustannusosakeyhtiö Pohjoinen. Oulu 1986.

Nurmiainen, Jouko, Edistys ja yhteinen hyvä vapaudenajan ruotsalaisessa poliittisessa kielessä, Bibliotheca historica 122, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009.

Paloposki, Toivo J., Suomen talouden kehittäminen 1750–1760 -lukujen valtiopäiväpolitiikassa, Historiallisia tutkimuksia 98, Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1976.

Patoluoto, Ilkka ja Sarje, Kimmo, ”Anders Chydeniuksen luonnonoikeudelliset opit”, Knuuttila, Simo, Manninen, Juha ja Niiniluoto, Ilkka (toim.), Aate ja maailmankuva, Juva: WSOY 1979.

Patoluoto, Ilkka, ”Edistyksellisiä piirteitä 1700-luvun suomalaisessa kansantaloustieteessä”, Kansantaloudellinen aikakauskirja 2/1990, s. 188–203.

Patoluoto, Ilkka, Oikeudet ja elämän arvot. Jyväskylä: Tutkijaliitto 1990.

Sarje, Kimmo, Anders Chydeniuksen liberaali ajattelu ja sen lähteitä, Chydenius-instituutti, Tutkimuksia 15, Kokkola 1985.

Sarje, Kimmo, Usko, touhu, rakkaus. Ajatusmuotojen arkeologiaa Suomessa, Jyväskylä: Tutkijaliitto 1986.

Uhr, Carl G., Antti Chydenius 1729-1803. Adam Smithin suomalainen edelläkävijä, Kansantaloudellisia tutkimuksia XXVI, suom. Pirkko Grünbaum, Helsinki: Kansantaloudellinen yhdistys 1965.

Virrankoski, Pentti, Anders Chydenius. Demokraattinen poliitikko valistuksen vuosisadalta, Porvoo: WSOY 1986.

Virrankoski, Pentti, ”Anders Chydenius (1729–1803). Kokkolan kirkkoherra, valtiopäiväedustaja, yhteiskunnallinen kirjailija”, Hannu Mustakallio (toim.), Kirkollisia vaikuttajia. Pyhästä Henrikistä nykypäivään, Studia Biographica 10, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2012, s. 137–146.

Virrankoski, Pentti: ”Chydenius, Anders”, Kansallisbiografia-verkkojulkaisu, Studia Biographica 4, Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1997- (viitattu 5.2.2018), URN:NBN:fi-fe20051410, kansallisbiografia.fi/kansallisbiografia/henkilo/2432